Thiết kế nhận diện thương hiệu

Cách chọn màu thiết kế logo

Cách chọn màu thiết kế logo

Khi bạn muốn thiết kế logo cho mình thì câu hỏi trước tiên sẽ là “màu sắc mình sẽ chọn có phải là màu đúng ...

Các tiêu chí đánh giá một bộ nhận diện thương hiệu

Các tiêu chí đánh giá một bộ nhận diện thương hiệu

Để đánh giá bộ nhận diện thương hiệu không phải là một công việc đơn giản, dễ dàng. Vì thế xây dựng một bộ tiêu chí ...

Các lưu ý thiết kế logo thương hiệu website doanh nghiệp

Các lưu ý thiết kế logo thương hiệu website doanh nghiệp

Thiết kế logo doanh nghiệp có thể là một biểu tượng đơn giản hoặc một hình ảnh minh họa để ngay khi nhìn vào đó, ...

Tổng quát về thiết kế logo

Tổng quát về thiết kế logo

Logo thường mang lại ấn tượng đầu tiên của công ty hoặc thương hiệu doanh nghiệp, logo có thể ảnh hưởng đến nhận thức thương ...

Quy luật trong xây dựng thương hiệu trực tuyến

Quy luật trong xây dựng thương hiệu trực tuyến

Muốn xây dựng thương hiệu trực tuyến thì có logo bắt mắt và slogan ấn tượng thôi chưa đủ. Đây là những quy tắc mới ...

Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu

Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu

Những yếu tố nhận biết cấu thành thương hiệu được thể hiện một cách đồng bộ, nhất quán tạo nên đặc điểm riêng giúp phân ...

Thiết kế website và logo thế nào là hiệu quả

Thiết kế website và logo thế nào là hiệu quả

Logo có mặt mọi nơi, từ name card cho tới website hoặc trên sản phẩm của bạn, rơi vào tầm nhìn của khách hàng, nhà ...