QUY ĐỊNH VÀ HÌNH THỨC THANH TOÁN

Đối với các hợp đồng của My Website chúng tôi sẽ lấy trước (deposit) 50% giá trị hợp đồng để làm các chi phí thực hiện dự án.

Sau khi kết thúc dự án chúng tôi sẽ lấy 50% số tiền còn lại của khách hàng mà trong hợp đồng đã ghi rõ.

Mọi khoảng thu từ My Website đều có biên lai thu tiền đầy đủ tạo nên sự tin tưởng đối với khách hàng.

Đối với các khoảng dịch vụ thêm ngoài hợp đồng chúng tôi sẽ trao đổi với quý khách và sẽ thanh toán 1 lần duy nhất sau khi dự án đã hoàn thành.

BForum - The world's leading Blockchain Forum mywebsite.vn
Mua web ngay