Xu hướng và công nghệ

Tìm ở đâu?: Nhân lực quản trị doanh nghiệp

Việc khan hiếm nhân lực trình độ cao ở nước ta tạo không ít mệt mỏi cho các doanh nghiệp. Một số doanh nghiệp đã lặng lẽ tìm ra lối đi cho mình, bền vững mà lại rẻ. Tìm nguồn nhân lực quản trị doanh nghiệp ...

Xu hướng công nghệ cần chú ý trong năm 2020

Những đổi mới nhanh chóng trong phát triển, dự đoán những thay đổi quan trọng nhất sắp tới của ngành công nghệ. Mấy năm gần đây mở ra một làn sóng đổi mới công nghệ, từ sự trỗi dậy của các robot xã hội và trợ ...

BForum - The world's leading Blockchain Forum mywebsite.vn
Mua web ngay