Cách chỉnh sửa sản phẩm cũ trên website

Cách chỉnh sửa sản phẩm cũ

Bước 1: Chọn sản phẩm cần chỉnh sửa

Đăng nhập vào trang quản trị website

Trong thanh menu trái, chọn mục Sản phẩm

Trong Menu sản phẩm, chọn mục Tất cả sản phẩm

Sau đó màn hình chính sẽ xuất hiện bảng danh sách sản phẩm đã đăng trên website

Tìm sản phẩm: Có 2 cách để chọn sản phẩm muốn chỉnh sửa

Cách 1: Di chuột trực tiếp vào tên sản phẩm trong bản.

Cách 2: Nhập tên sản phẩm vào mục tìm kiếm

Chọn sản phẩm: Di chuột vào tên sản phẩm sẽ xuất hiện những menu tuỳ chọn. Ở đây bấm vào mục chỉnh sửa

Bước 2: Chỉnh sửa

Sau khi vào phần thông tin sản phẩm sẽ có những mục sau bạn cần quan tâm:

Tên sản phẩm: của sản phẩm

Đường dẫn: đường dẫn của sản phẩm (có thể chỉnh sửa hoặc để tự động)

Giá: Giá bán của sản phẩm

Mô tả: Mô tả chi tiết về sản phẩm, có thể kèm cả video cũng như hình ảnh cho sản phẩm sinh động hơn

Danh mục  phẩm: Chọn danh mục mà sản phẩm sẽ xuất hiện

Có thể bạn quan tâm: Cách tạo danh mục sản phẩm mới